Làm Thế Nào Sửa Chữa Danh Mục Và Bình Luận Sau Khi Import

Bạn có nhận thấy là thống kê tổng số bình luận không chính xác sau khi import dữ liệu vào WordPress?

Nhập dữ liệu vào một trang WordPress sử dụng importer có sẵn thỉnh thoảng có thể gây ra rắc rối cho tổng số bình luận WordPress. Trong khi tất cả các ý kiến được nhập vào một cách an toàn và hiển thị trong admin area, bài viết của bạn sẽ hiển thị tổng số bình luận không chính xác trên trang web của bạn. Lỗi import này cũng có thể ảnh hưởng đến số lượng danh mục (category) và số lượng tùy chỉnh phân loại (custom taxonomy count). Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để sửa các danh mục và tổng số bình luận sau khi import.

Làm Thế Nào Sửa Chữa Danh Mục Và Bình Luận Sau Khi Import

Như bạn thấy trong hình trên, sau khi nhập vào tổng số bình luận và tổng số danh mục thì nó hiển thị con số 0 thay vì con số thực tế. Chúng ta hãy cùng xem làm sao để khắc phục lỗi này nhé.

Trước tiên, bạn cần phải tạo ra một WordPress sao lưu đầy đủ của trang web của bạn. Bạn nên làm điều này mỗi khi bạn định thực hiện một sự thay đổi lớn trên trang web của mình. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng BackupBuddy, nó là WordPress plugin sao lưu toàn diện nhất trên thị trường.

Xem thêm 7 bước để sao chép trang web wordpress.

Khi bạn đã thực hiện việc sao lưu, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

Mở một trình soạn thảo văn bản đơn giản như Notepad và chỉ cần sao chép và dán đoạn code sau:

<?php
include("wp-config.php");
if (!mysql_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD)) { die('Could not connect: ' . mysql_error()); }
if (!mysql_select_db(DB_NAME)) { die('Could not connect: ' . mysql_error()); }

$result = mysql_query("SELECT term_taxonomy_id FROM ".$table_prefix."term_taxonomy");
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
 $term_taxonomy_id = $row['term_taxonomy_id'];
 echo "term_taxonomy_id: ".$term_taxonomy_id." count = ";
 $countresult = mysql_query("SELECT count(*) FROM ".$table_prefix."term_relationships WHERE term_taxonomy_id = '$term_taxonomy_id'");
 $countarray = mysql_fetch_array($countresult);
 $count = $countarray[0];
 echo $count."<br />";
 mysql_query("UPDATE ".$table_prefix."term_taxonomy SET count = '$count' WHERE term_taxonomy_id = '$term_taxonomy_id'");
		}

$result = mysql_query("SELECT ID FROM ".$table_prefix."posts");
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
 $post_id = $row['ID'];
 echo "post_id: ".$post_id." count = ";
 $countresult = mysql_query("SELECT count(*) FROM ".$table_prefix."comments WHERE comment_post_ID = '$post_id' AND comment_approved = 1");
 $countarray = mysql_fetch_array($countresult);
 $count = $countarray[0];
 echo $count."<br />";
 mysql_query("UPDATE ".$table_prefix."posts SET comment_count = '$count' WHERE ID = '$post_id'");
		}
?>

Bạn cần phải thay DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD bằng cơ sở dữ liệu WordPress host (thường là localhost), tên người dùng cơ sở dữ liệu, và mật khẩu.

Bạn có thể tìm thấy tất cả các thông tin này bằng cách đăng nhập vào WordPress của bạn hosting cPanel hoặc bằng cách tìm trong file wp-config.php của bạn sử dụng một trình quản lý tập tin.  Để có thể chỉnh sửa danh mục trong wp-config bạn có thể tham khảo thêm làm thế nào để chỉnh sửa file wp-config trong wordpress.

Một khi bạn đã thay thế các thông tin, hãy lưu tập tin này là comment-fix.php vào desktop.

Bây giờ bạn sẽ cần phải tải tập tin này vào thư mục gốc của trang web. Bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng một ứng dụng FTP hoặc bằng cách sử dụng trình quản lý file trong bảng điều khiển hosting web của bạn.

Sau đó, mở trình duyệt web của bạn và mở tập tin sau:

 • http://example.com/comments-fix.php

Thay example.com bằng địa chỉ của trang web của bạn.

Click vào tập tin này trong trình duyệt của bạn sẽ chạy các kịch bản mà chỉ đơn giản là vòng lặp thông qua các bài viết, category, tag, các bình luận, vv và cập nhật số lượng.

bạn cần phải xóa file comments-fix.php từ máy chủ.

Quan trọng: Một khi bạn đã hoàn tất việc sửa số nhận xét WordPress của bạn, bạn cần phải xóa file comments-fix.php từ máy chủ.

Vậy là xong, hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn cập nhật tổng số bình luận sau khi import WordPress. Bạn cũng có thể muốn kiểm tra hướng dẫn của chúng tôi làm thế nào để khôi phục trang wordpress với một sao lưu cơ sở dữ liệu.

Chia sẻ lên:
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
View all comments