Thuật Ngữ: Subscriber

Subscriber là gì?

Một subscriber có thể là đề cập đến một vai trò người dùng trong WordPress. Thông thường các vai trò người sử dụng là subscriber có khả năng rất hạn chế. Trừ khi các khả năng mặc định được thay đổi, vai trò người sử dụng subscriber là vai trò bị giới hạn nhất trong tất cả các vai trò người sử dụng WordPress. Họ có thể tạo ra và duy trì hồ sơ của họ trên một trang web WordPress, nhưng họ không thể viết hoặc xuất bản các bài viết. Bởi vì họ có thể đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress và thay đổi hồ sơ của họ, điều này có nghĩa rằng họ có một khả năng rất hạn chế để sửa đổi cơ sở dữ liệu WordPress. Cũng giống như với vai trò người dùng khác, khả năng mặc định của vai trò này có thể được sửa đổi.

Với các thiết lập mặc định, vai trò subscriber cho phép người dùng đăng nhập vào một trang web WordPress và để lại các bình luận mà không cần phải nhập vào các chi tiết của họ mỗi lần. Vai trò này rất hữu ích cho những người thường xuyên đọc blog và đang tích cực đóng góp ý kiến. Nó có thể để lại bình luận trên blog dễ dàng và nhanh hơn nhiều . Vai trò subscriber cũng có thể được sử dụng để chuyển những nội dung bổ sung tới người dùng như bản tin hoặc quyền truy cập vào các trang và các bài viết mà nếu không sẽ bị khoá.

Subscriber cũng có thể được để cập tới một người dùng đã đăng ký với một trang web sử dụng một nguồn cấp RSS, danh sách gửi thư, hoặc bất kỳ tính năng nào khác để nhận được thông tin cập nhật từ trang web.

Chia sẻ lên: