Thuật Ngữ: Text Editor

Text Editor là gì?

Có hai loại trình biên tập văn bản ( text editor) chúng tôi đề cập đến trên WParrow. Loại thứ nhất là một chương trình máy tính được sử dụng để chỉnh sửa code. Bạn có thể sử dụng các text editor này để viết các plugin hoặc sửa đổi tập tin functions.php của bạn. Ví dụ về các text editor mà người dùng sử dụng là Notepad, Notepad ++, Coda, Dreamweaver, vv

Loại thứ hai của text editor là một trong WordPress post edit screen của bạn. Màn hình post edit trong WordPress đi kèm với hai editor để viết Post, Visual và Text. Không giống như visual editor, text editor yêu cầu bạn phải thêm bất kỳ định dạng nào như italics, alignment, và spacing thủ công bằng cách sử dụng HTML.

text-editor

Các text editor có một số nút cơ bản trong thanh nằm phía trên, nó cách nhanh chóng chèn các phần tử HTML thường được sử dụng vào nội dung. Plain text editor hữu ích hơn, nó cho người dùng cảm thấy thoải mái với HTML bởi vì hầu hết các định dạng được thực hiện thủ công bằng cách viết HTML trực tiếp vào trình soạn thảo. Một chút về định dạng mà text editor sẽ thực hiện, tuy nhiên, đang chuyển đổi các ngắt dòng thành các đoạn văn. Điều này có nghĩa rằng mỗi khi bạn bắt đầu một dòng mới là bạn đang bắt đầu một đoạn mới giống như visual editor.

Thông thường người dùng cao cấp thích sử dụng text editor trong WordPress thay visual editor để ngăn chặn WordPress khỏi thêm phong cách riêng của nó mà nó có xu hướng làm mọi lúc và lặp lại.

Chia sẻ lên: