Thuật Ngữ: Theme Editor

Theme Editor là gì?

Theme editor là một trình soạn thảo văn bản đơn giản trong WordPress nằm ở Appearance»Editor. Nó cho phép bạn chỉnh sửa các tập tin theme WordPress từ khu vực admin. Bạn có thể xem theme editor trong các ảnh chụp màn hình dưới đây.

theme-editorBên phải của trình soạn thảo ( editor), có danh sách các tập tin có thể được chỉnh sửa trong theme đang hoạt động. Phía trên danh sách các tập tin template, có một menu thả xuống cho phép người dùng chuyển đổi giữa các theme kể các những theme không hoạt động. Thông thường người sẽ dùng nhầm lẫn bởi chức năng này vì họ nghĩ rằng việc lựa chọn theme khác sẽ kích hoạt theme đó. Không phải như vậy. Nếu bạn chọn một theme để chỉnh sửa mã, nó chỉ mở các tập tin theme trong trình soạn thảo. Nó KHÔNG kích hoạt theme đó. Bạn phải kích hoạt theme bằng cách vào Appearance »Themes.

Điều quan trọng là cần lưu ý rằng nếu bạn không biết làm thế nào để viết mã, thì bạn không được sử dụng theme editor. Thông thường người dùng sử dụng các theme editor để chỉnh sửa các tập tin functions.php để dán một đoạn mã từ web. Khi dán không đúng, họ bị khóa trang web riêng của họ. Chúng tôi khuyên bạn nên làm quen với FTP trước khi chỉnh sửa file functions.php qua các theme editor. Thứ hai, chúng tôi khuyên bạn nên đọc hướng dẫn cho những người mới bắt đầu của chúng tôi về cách dán code từ các bài viết trên web để tránh các lỗi cú pháp.

Nếu bạn là một nhà phát triển và bạn không muốn khách hàng hoặc người sử dụng của bạn phá vỡ các trang web, thì chúng tôi khuyên bạn hãy vô hiệu hóa các theme và plugin editor từ admin WordPress.

Chia sẻ lên: