Thuật Ngữ: Theme Framework

Theme Framework là gì?

Thuật ngữ theme framework WordPress thường đề cập đến một thư viện code ( code library) được sử dụng để tạo thuận lợi cho sự phát triển của một theme. Trong những ngày trước đây của WordPress, có một số vấn đề quan trọng với cách các theme đã được phát triển và duy trì. Không có cách nào tốt cho việc nâng cấp theme WordPress mà không bị mất tất cả các lựa chọn phong cách tùy chỉnh ( custom styling options). Không có cách nào để ngăn chặn việc sao chép và dán các code chức năng giống nhau trong tất cả các theme. Trong khi hai vấn đề này có thể là không vấn đề gì với một người dùng trung cấp thì chúng có thể lại là thảm hoạ với vài lý do.

Điều gì xảy ra nếu bạn nhận ra rằng cùng một code mà bạn đã sử dụng trong tất cả các theme của bạn lại có một lỗ hổng an ninh. Thậm chí quan trọng hơn là điều gì xảy ra nếu theme này là một cái gì đó mà bạn đã công khai phát hành cho người khác có thể tải về và tùy chỉnh. Đúng vậy, một sự hỗn loạn sắp xảy ra. Các nhóm nòng cốt và cộng đồng đã quyết định sửa chữa các vấn đề nêu trên bằng cách giới thiệu các khái niệm về parent theme và child theme.

Theme Framework WordPress được dự định sẽ được sử dụng như một template parent theme nơi mà tất cả các chức năng đều ở đó. Sau đó các nhà phát triển có thể tạo ra một child theme để thêm các style tùy chỉnh trong khi để lại những khía cạnh chức năng của nó với framework. Điều này cho phép một địa điểm được trung tâm hóa, nơi tất cả các chức năng được lưu trữ. Nếu nhóm phát triển cốt lõi quyết định không chấp nhận một chức năng WordPress nào đó , hoặc có một lỗi được tìm thấy trong một framework cụ thể, thì nó sẽ vô cùng dễ dàng để đưa ra một bản cập nhật mà không sửa đổi bất cứ ở các child theme. Phương pháp này cho phép bạn để giữ cho “framework” của trang web của bạn mạnh mẽ mà không hề sửa đổi diện mạo của nó.

Chia sẻ lên: