Thuật Ngữ: Theme

Theme là gì?

Trong WordPress, một theme là một bộ sưu tập các template và stylesheet được sử dụng để xác định sự diện mạo và hiển thị của một trang web được cung cấp bởi WordPress.

Chúng có thể được thay đổi, quản lý, và được thêm từ khu vực admin WordPress ở Appearance »Themes. Có một số theme WordPress miễn phí và trả phí có sẵn. WordPress.org có một bộ sưu tập lớn các theme miễn phí trong thư mục Themes của họ.

Mỗi theme đi kèm với các thiết kế , bố cục, và các tính năng khác nhau. Một người sử dụng cần phải chọn một theme trong đó mà phù hợp với thị hiếu và yêu cầu đối với trang web của họ. Có những theme được thiết kế để phục vụ những loại trang web cụ thể, ví dụ WordPress Photography Themes được thiết kế cho các nhiếp ảnh gia và các trang web nhiếp ảnh.

Chúng có thể được sửa đổi bằng cách thêm các plugin hoặc bằng cách thêm mã vào file functions.php. Các thay đổi cũng có thể được thực hiện dưới hình thức của một child theme. Các theme thông thường bao gồm ba phần bổ sung với các hình ảnh và các tập tin JavaScript. Ba phần này là tập tin style.css, các file template WordPress, và một file functions.php tùy chọn sẽ cho phép các thay đổi được thực hiện đối với các theme. Mỗi theme phải có một tập tin style.css độc đáo. Điều này không có nghĩa là style không thể giống nhau nhưng đúng hơn là các thông tin nhận diện trong phần header ( tiêu đề) cần phải được khác nhau nếu không bạn sẽ gặp rắc rồi trong quá trình cài đặt. Nếu nó không phải là một child theme thì nó cũng cần phải có ít nhất một tập tin template index.php để kiểm soát hiển thị nội dung.

Chia sẻ lên: