Thuật Ngữ: Default Theme

Default Theme là gì?

WordPress đi kèm với một theme mặc định để hiển thị các front-end của trang web. Đây là theme đầu tiên mà bạn nhìn thấy khi bạn cài đặt WordPress lần đầu tiên. Sau đó người dùng có thể thay thế nó bằng bất kỳ chủ đề WordPress nào khác.

Các theme WordPress  mặc định được sử dụng để giới thiệu các tính năng của WordPress, vì vậy nó thường có tính năng phong phú và có thể được sử dụng để tạo ra các trang web cơ bản nhất. Các theme mặc định cũng phục vụ mục đích của một theme dự phòng. Trong trường hợp theme WordPress đã được cài đặt của người dùng bị xóa hoặc có điều gì trục trặc thì WordPress sẽ tự động quay trở lại theme mặc định.

Theme WordPress đầu tiên được tạo ra bởi Matt Mullenweg khi WordPress được phát hành vào năm 2003. Tại thời điểm này người sử dụng vẫn chưa có khả năng chuyển đổi các theme. Sau theme đầu tiên, tời Theme WordPress Classic với phiên bảnWordPress 1.2. Mãi cho đến những theme Kubrick đã được phát hành với phiên bản WordPress 1.5 mà người dùng được trao khả năng chuyển đổi các theme. Mặc dù nhiều người sử dụng đã thay đổi các theme nhưng Kubrick vẫn là theme mặc định WordPress cho đến khi nó được thay thế bởi TwentyTen trong WordPress 3.0.

Mỗi năm, từ năm 2010 các đội của WordPress cho ra một theme định mới, nó được đặt tên theo các năm. TwentyTen vẫn là một trong những theme phổ biến nhất về tổng số lượt tải.

Chia sẻ lên: