Thuật Ngữ: Plugin editor

Plugin editor là gì?

Plugin editor là một trình soạn thảo văn bản đơn giản nằm ở Plugins »Editor. Nó cho phép người dùng xem và chỉnh sửa các tập tin plugin từ bên trong khu vực admin WordPress của bạn.
biên tập Plugin trong WordPress

plugin-editor

Plugin editor có một vùng văn bản nơi mở ra các tập tin plugin. Ở phía bên tay phải, nó sẽ liệt kê tất cả các tập tin từ các plugin được chọn. Có một menu thả xuống ở phía trên cho phép bạn chọn một plugin mà bạn muốn chỉnh sửa.

Điều quan trọng là cần lưu ý rằng bất kỳ thay đổi mà bạn thực hiện trực tiếp vào các tập tin lõi của plugin của bạn sẽ được ghi đè khi bạn cập nhật các plugin. Về lý thuyết, bạn không bao giờ nên sử dụng plugin editor để sửa bất kỳ tập tin nào. Thường thì các nhà phát triển sử dụng editor được tích hợp để xem mã và thực hiện các thay đổi thích hợp bằng cách sử dụng một hook hoặc filter trong các plugin. Nếu vì một số lý do bạn thấy một tuyệt đối cần để chỉnh sửa tập tin lõi của plugin, thì chúng tôi khuyên bạn nên nói chuyện với tác giả Plugin trước tiên. Có lẽ đó là một cách tốt hơn để hoàn thành những gì bạn đang cố gắng để làm hơn là sửa đổi các file plugin cốt lõi. Lý do duy nhất tại sao chúng tôi nói điều này là bởi vì bạn không muốn dành thời gian để thực hiện các thay đổi mỗi khi bạn cập nhật các plugin. Đồng thời, bạn không muốn dừng thực hiện cập nhật các plugin vì đó có thể đưa bạn vào một nguy cơ nghiêm trọng về bảo mật là có thể một lỗ hổng trong các plugin.

Không giống như Theme editor, nếu bạn thực hiện một lỗi cú pháp trong plugin editor của bạn, thì nó sẽ không khóa bạn ra khỏi WordPress admin của bạn. Nó sẽ chỉ đơn giản là tắt plugin và giải thích các lỗi cho bạn.

Cuối cùng, bạn chỉ nên sử dụng phần này nếu bạn biết những gì bạn đang làm.

Chia sẻ lên: