Thuật Ngữ: Visual Editor

Visual Editor là gì?

Visual Editor là một rich text editor trong màn hình post edit WordPress. Màn hình post edit WordPress có editor là Visual và text.

Visual editor là một trình soạn thảo WYSIWG. WYSIWIG là viết tắt của “what you see is what you get” có nghĩa là các nội dung hiển thị trên màn hình của bạn chính là cách thức mà nó sẽ được khi xuất bản. Các editor như Microsoft Word and Pages cùng vào thể loại này. WordPress đi kèm với một phiên bản sửa đổi của TinyMCE, nó là một editor WYSIWYG HTML mã nguồn mở . Nó bắt chước các hành vi của các công cụ xuất bản như Microsoft Word và thậm chí còn có nhiều tính năng của chúng như là toolbar phía trên cho phép bạn định dạng nội dung của bạn. Vì vậy, thay vì viết HTML, người dùng có thể viết bài và định dạng chúng bằng cách sử dụng các nút trên thanh công cụ. từ khi nó là một visual text editor một người sử dụng thêm hình ảnh TinyMCE có thể hiển thị chúng ngay bên trong trình soạn thảo. Người dùng sau đó có thể dễ dàng sắp xếp các hình ảnh với văn bản bằng cách sử dụng các nút text align của trình soạn thảo.

Bạn có thể thấy thanh công cụ trong hình dưới đây với tất cả các tùy chọn định dạng, chúng tôi chỉ đề cập đến bao gồm là làm cho font chữ đậm và nghiêng, sắp xếp các đoạn văn, thêm dấu ngoặc kép, và kiểm tra chính tả. Ở phía trên bên trái, bạn có thể thấy nút “add media” cho phép bạn để hình ảnh và các media khác trong bài viết của bạn trong khi ở phía trên bên phải bạn có thể thấy nút sẽ cho phép bạn chuyển đổi giữa các chế độ soạn thảo trực quan và văn bản.

visualeditor

TinyMCE có thể được mở rộng do vậy các nhà phát triển plugin WordPress cũng có thể thêm các nút riêng của họ vào thanh công cụ của visual editor. Các theme cũng có thể thêm phong cách riêng của chúng vào editor để sử dụng các quy tắc phong cách tương tự như các trang live web.

Chia sẻ lên: