Thuật Ngữ: WordPress.com

WordPress.com là gì?

WordPress.com là một nhà cung cấp dịch vụ hositng blog độc quyền. WordPress.com không liên quan trực tiếp đến WordPress.org, nơi là nhà của phần mềm CMS mã nguồn mở phổ biến nhất, WordPress. Mặc dù dịch vụ hosting blog WordPress.com sử dụng WordPress là cốt lõi của nó, có một số hạn chế đối với WordPress.com.

Bạn không thể cài đặt các plugin trên trang web WordPress.com của bạn, đây là một trong những tính năng tốt nhất của việc sử dụng WordPress. Chúng tôi đã nghe từ nhiều người dùng chuyển từ WordPress.com sang một trang WordPress.org tự lưu trữ bởi vì họ không muốn bị giới hạn về những gì họ có thể làm với trang web của họ.

Bạn cũng không thể sử dụng custom theme trên WordPress.com. Trên tất cả là bạn bị giới hạn khả năng kiếm trền. Bạn không thể sử dụng các nền tảng quảng cáo như Google Adsense trên trang web WordPress.com của bạn để kiếm tiền từ nó.

Chia sẻ lên: