Thuật ngữ

Thuật ngữ WordPress cho Người Mới Bắt Đầu

Bạn đang bối rối bởi các từ viết tắt trong WordPress hay những từ chưa thấy bao giờ? Bạn đang tìm kiếm một từ điển WordPress có thể giải nghĩa cho bạn một cách dễ hiểu? Và bạn đang tìm đúng chỗ rồi đấy. Danh sách thuật ngữ WordPress của Diều Hâu liệt kê những từ được sử dụng nhiều nhất trong các tài liệu hướng dẫn và bản thân WordPress. Đây sẽ là nơi tốt nhất cho người mới bắt đầu và làm quen với WordPress. Nếu bạn muốn Diều Hâu giải thích một điều gì đó mà không được liệt kê ở đây thì vui lòng liên hệ với Diều Hâu. Bạn sẽ nhận được sự trợ giúp tốt nhất từ những chuyên gia trong lĩnh vực này.

Chia sẻ lên: