Thuật Ngữ: Custom Fields

Custom Fields là gì?

Custom fields, còn được gọi là post meta, là một tính năng trong WordPress cho phép những người dùng bổ sung thêm thông tin khi viết một bài viết. WordPress lưu thông tin này như là dữ liệu meta. Những người dùng có thể hiển thị dữ liệu meta này bằng cách sử dụng các tamplate tag trong các theme WordPress của họ.

Các ví dụ về custom field có thể là:

  • Âm nhạc bạn đang nghe trong khi viết bài
  • Đánh giá mà bạn có thể muốn thêm cho một sản phẩm mà bạn đã đánh giá
  • Hoặc bất cứ điều gì khác mà bạn có thể nghĩ

wordpress-media-settings

Custom fields được ẩn theo mặc định. Nếu bạn muốn hiển thị custom field trên màn hình chỉnh sửa bài viết của bạn, thì bạn cần phải bấm vào nút Screen options ở góc trên bên phải của màn hình admin của bạn. Trong menu, chỉ cần chọn vào hộp “Custom Fields”.

custom-fields

Tính năng này được xây dựng cho các nhà thiết kế và phát triển theme, do đó, họ có thể mở rộng sức mạnh của WordPress. Các theme và plugin khác nhau sử dụng chúng để lưu trữ thông tin liên quan đến bài viết bổ sung. Ví dụ: dữ liệu meta SEO của bạn mà bạn thêm cho từng khu vực bằng cách sử dụng một plugin hoặc theme chính là các custom field.

Các nhà phát triển có thể thậm chí có thể tạo ra các write-panel, vì vậy những người dùng không cần phải đối phó với giao diện custom field ( các ID và các giá trị). Nếu bạn nhìn vào phần đọc thêm, chúng tôi đã đề cập đến một số điều thực sự hữu ích sẽ mở rộng trên custom fields WordPress.