Thuật Ngữ: Footer

Footer là gì?

Các thuật ngữ Footer thường được đề cập như là  phần cuối của một trang web trong các thuật ngữ thiết kế web. Nó thường có chứa các thông tin như thông báo bản quyền, liên kết với chính sách bảo mật, các khoản tín dụng, vv Nó cũng có thể chứa code và script mà một nhà phát triển theme WordPress  muốn bao gồm trong trang nhưng sau khi tải các phần còn lại của nội dung trang.

Trong lập trình theme WordPress, khu vực footer của một trang web thường được xác định trong mẫu tập tin footer.php. Trong một số chủ đề, khu vực này cũng có thể chứa một khu vực widgetized với nhiều cột mà bạn có thể sử dụng để thêm các widget WordPress.

Footer thường vẫn như nhau qua toàn bộ trang web, các yếu tố ở footer thường là các item có liên quan đến các trang web như một tổngthể và không chuyên biệt cho bất kỳ phần nào. Với sự phát triển của HTML5, tuy nhiên, khái niệm về một “footer” và “header” đã được mở rộng. Do phương pháp của HTML5 về đành dấu cách trang, yếu tố “footer” bây giờ có thể được sử dụng không chỉ cho toàn bộ trang web , mà ngay cả trong các phần khác nhau của trang web. Điều này có nghĩa rằng một số trang web những ngày này có thể có nhiều “Header” và “footer”. Đừng để điều này gây nhầm lẫn cho bạn. Ở WPBeginner khi chúng tôi đề cập đến “footer”, nghĩa là chúng tôi đang đề cập đến phần dưới cùng của trang web xuất hiện nhất quán trên toàn bộ trang web của bạn. Trong cộng đồng WordPress đây là cách hiểu  nói chung về như thế nào là Footer,  trong hầu hết các trang web WordPress đều có một phần header và một phần footer.