Thuật Ngữ: GPL

GPL là gì?

GPL hoặc General Public License, đôi khi còn được gọi là GNU GPL, là giấy phép phần mềm miễn phí được sử dụng phổ biến nhất. Nó được viết bởi Richard Stallman của Free Software Foundation cho dự án GNU. Giấy phép này cho phép phần mềm được sử dụng , sửa đổi, và tái phân phối một cách tự do bởi bất cứ ai. WordPress cũng được phát hành theo giấy phép GPL, có nghĩa rằng WordPress là một phần mềm mã nguồn mở có thể được sử dụng, thay đổi, và mở rộng bởi bất cứ ai.

Các dự án WordPress xem xét giấy phép GPL về mặt triết học như bản tuyên ngôn nhân quyền. Nó cung cấp các giá trị cơ bản cốt lõi mà dự án này tin tưởng.

Bất cứ ai cũng có thể tải về và vận hành phần mềm

Bất cứ ai cũng có thể sửa đổi nó

Bất cứ ai cũng có thể phân phối các bản sao miễn phí của phần mềm

Bất cứ ai cũng có thể phân phát các phiên bản sửa đổi của phần mềm .

Một trong những khía cạnh chính của GPL là nó sử dụng một cái gì đó gọi là copyleft. Copyleft là một play về từ bản quyền , nhưng khái niệm này là tất thân thuộc. Về cơ bản nó sử dụng luật bản quyền để bảo vệ các phiên bản sửa đổi của một công việc nhưng đòi hỏi sự bảo vệ tương tự với những phiên bản đó. Vì lý do này mà bất kỳ sản phẩm đều dựa trên giấy phép GPL thừa kế WordPress . Điều này đã gây ra một số tranh cãi như một số công ty, cá nhân cố gắng bán Theme và Plugin WordPress theo giấy phép không hợp qui định. Tuy nhiên, có một tình cảm mạnh mẽ trong cộng đồng để bảo vệ dự luật quyền WordPress . đồng sáng lập dự án WordPress Matt Mullenweg là hay nói về nó.