Thuật Ngữ: Thumbnail Sizes

Thumbnail Sizes là gì?

Các thumbnail size là một tính năng theme WordPress được tích hợp cho phép các nhà thiết kế và các nhà phát triển theme xác định các kích thước thu nhỏ cho những hình ảnh được tải lên bởi người sử dụng. Thông thường người dùng hay nhầm lẫn rằng kích thước thu nhỏ chỉ áp dụng cho các thumbnail ( hình thu nhỏ) hoặc các featured image. Nó không phải là sự thật. Các kích thước thu nhỏ ( thumbnail size) được áp dụng cho bất kỳ và tất cả các hình ảnh nào mà bạn tải lên trong WordPress của bạn. Kích thước thu nhỏ được định nghĩa tốt hơn kích thước hình ảnh bổ sung ( additional image sizes).

Các nhà thiết kế và các nhà phát triển có thể chọn để sử dụng một trong các kích thước màn hình được xác định trong WordPress Settings »Media, hoặc xác định các kích thước hình ảnh bổ sung của riêng họ. Một khi một kích thước mới được xác định, WordPress sẽ tự động tạo ra một bản sao của mỗi kích thước khi bạn tải lên các hình ảnh. Nó không tự động tạo ra các kích cỡ mới cho các hình ảnh đã được tải lên trước đây. Tuy nhiên, có các plugin như là Regenerate Thumbnails mà bạn có thể sử dụng để tạo ra các kích cỡ mới của tất cả các hình ảnh được tải lên trước đó.

Cũng có một số lời chỉ trích với tính năng này. Những người chỉ trích nói rằng tính năng này có thể tiêu tốn rất nhiều không gian đĩa cứng nếu bạn có nhiều kích thước hình ảnh và rất nhiều hình ảnh trên trang web của bạn. Thật không may những lời chỉ trích này là chính xác. Nếu bạn có rất nhiều hình ảnh, thì bạn hãy giới hạn số lượng kích thước hình ảnh mà bạn có trên trang web của bạn hoặc chỉ đơn giản là trả tiền để có thêm không gian lưu trữ web.

BẠN CẦN HỖ TRỢ VỀ

Viết Blog

Bảo Mật

Sửa Lỗi

Tăng Tốc

SEO

Bán Hàng

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

Thuật Ngữ: Tools

Tools là gì? Tools là một tab menu trong WordPress admin sidebar. Nó chứa các công cụ để thực hiện một số nhiệm vụ quản...

Thuật Ngữ: RSS

RSS là gì? RSS, là viết tắt của Really Simple Syndication hoặc Rich Site Summary, sử dụng một số định dạng web feed tiêu chuẩn...

Thuật Ngữ: Free Software

Free Software là gì? Free software là một thuật ngữ được đặt ra và phát triển bởi các dự án GNU và Free Software Foundation....

VPS NÊN DÙNG

BÀI VIẾT LIÊN QUAN