Làm Thế Nào Tìm ID Bài Đăng, Category Trong WordPress

Một vài ngày trước, một người dùng đã yêu cầu chúng tôi giúp họ tìm một id bài đăng. Trong khi làm việc với WordPress, bạn có thể đã gặp phải những tình huống nơi mà bạn sẽ cần phải tìm một ID bài đăng, category ID, ID của tag. Một ID là một con số độc nhất mà sẽ giúp nhận định được một mục cụ thể trong cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Trong bài viết này chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tìm ID bài đăng, category, tag, các bình luận, ID người dùng trong WordPress.

WordPress sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL để lưu và khôi phục lại dữ liệu cho trang web của bạn. Để biết thêm về việc làm thế nào WordPress quản lý cơ sở dữ liệu của bạn trong hướng dẫn cho người mới đến việc quản lý cơ sở dữ liệu của WordPress.

Làm thế nào để tìm ID một trang hay một bài đăng trong WordPress

Hãy cùng bắt đầu với việc xem làm thế nào để tìm ID bài đăng trong WordPress. Đăng nhập vào bảng điều khiển admin WordPress của bạn, và click vào menu Posts. Một khi bạn đã tới đó, đơn giản click vào bài đăng có ID mà bạn đang tìm. Bài đăng đó sẽ mở trong một post editor và bạn sẽ có thể thấy ID bài đăng trong thanh địa chỉ duyệt như thế này.

Phương pháp tương tự có thể được sử dụng nếu bạn muốn để tìm ra ID trang trong WordPress. Sự khác biệt duy nhất sẽ là bạn phải đi đến menu Pages thay vì Posts.

Làm thế nào để tim ID một tag hay category trong WordPress

Việc tìm một ID category hay ID của tag hay bất cứ ID của phân loại tùy chỉnh nào khác trong WordPress rất tương tự với việc tìm ID bài đăng. Ví dụ, để tìm ID của một category, đi đến Posts, chọn Categories và click vào tên category. WordPress sẽ mở ta category đó trong một editor, và bạn sẽ có thể thấy ID của category đó trên thanh địa chỉ duyệt.

Lưu ý trong ảnh chụp màn hình trên rằng mặc dù chúng ta đang chỉnh sửa một category, thì WordPress vẫn sẽ hiển thị category ID như là tag_ID. Đừng bị nhầm lẫn bởi việc này. Tất cả các categories hay tags thực sự là các khoản mục trong một phân loại WordPress. Chúng đều được xử lý bởi cùng một editor. Nếu bạn chỉnh sửa một tag trong WordPress, bạn sẽ thấy cùng một định dạng URL ngoại trừ thông số phân loại sẽ post_tag thay vì category.

Làm thế nào để tìm một ID của bình luận trong WordPress

Để tìm một ID bình luận, điều đầu tiên bạn cần làm là đi đến phần Comments trong WordPress admin của bạn. Tiếp theo đơn giản click vào Edit bên dưới bình luận mà bạn đang muốn tìm. WordPress sẽ mở bình luận đó trong một editor, và bạn sẽ có thể thấy ID bình luận trong thanh địa chỉ duyệt như thế này:

Làm thế nào để tìm một ID người dùng trong WordPress

Tương tự với các mục khác chúng tôi bàn luận bên trên, một ID người dùng có thể được tìm thấy bằng việc chỉnh sửa một người dùng. Đi đến Users, chọn All users và click vào tên người dùng. WordPress sẽ mở ra hồ sơ của người dùng đó và bạn có thể lấy ID người dùng từ thanh địa chỉ duyệt.

Nếu bạn đang cố gắng để tìm ra ID người dùng của chính mình thì WordPress sẽ đơn giản mở ra editor cho hồ sơ và sẽ không có một ID người dùng trên URL. để tìm ID người dùng của chính bạn, đi đến Users, chọn All Users.

WordPress sẽ hiển thị một danh sách các tác giả với số lượng các bài đăng mà họ đã viết bên cạnh đó. Click vào số lượng bài viết mà bạn đã viết và bạn sẽ được đưa đến một trang liệt kê tất cả các bài đăng được viết của bạn. Bạn sẽ nhận được ID người dùng từ thanh địa chỉ người dùng nơi mà nó được hiển thị như một author, như thế này:

Chúng tôi hy vọng bài viết này giúp bạn trong việc tìm ID của một bài đăng, category, tag, bình luận và người dùng trong WordPress. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc phản hồi nào, xin hãy để lại bình luận bên dưới.

Chia sẻ lên:
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
View all comments