Thuật Ngữ: Toolbar

Toolbar là gì?

Toolbar, trước đây được gọi là admin bar, là một khu vực mà thường được hiển thị cho người dùng đã đăng nhập vào WordPress, ở trên cùng của màn hình. Đây là một thanh ngang dài có chứa đầy đủ các phím tắt tới các phần khác nhau của màn hình WordPress admin, chẳng hạn như ‘Create New Post’, ‘Editing profile’, ‘log out’, vv Nó hiển thị biểu tượng WordPress ở góc trên bên trái, và gravatar của người dùng ở góc trên bên phải của màn hình.

toolbar-wordpress

Theo mặc định, toolbar thường có thể đươc nhìn thấy với tất cả người dùng đã đăng nhập. Tuy nhiên, các link trong toolbar sẽ thay đổi cho phù hợp với vai trò và khả năng của người dùng trên các trang web. Người dùng cũng có thể chọn cách không hiển thị toolbar trên front-end của trang web bằng cách chỉnh sửa hồ sơ của họ và bỏ chọn hộp bên cạnh tùy chọn Toolbar.

toolbar-visibility

Các thanh công cụ WordPress có thể được mở rộng bằng các theme và các plugin WordPress để thêm các phím tắt của riêng họ vào toolbar. Toolbar WordPress hiển thị các phím tắt tự động. Ví dụ khi một loại bài tùy chỉnh mới được thêm vào một trang web WordPress, nó sẽ tự động xuất hiện menu + New. Ngoài ra khi xem một loại bài tùy chỉnh, hoặc chỉnh sửa nó, các toolbar sẽ hiển thị các liên kết trong bối cảnh tương tự.

Logo WordPress ở góc trên bên trái của màn hình là một liên kết đến màn hình about.php cái thường đưa người dùng đến màn hình ‘Welcome to WordPress’ có chứa các tính năng và những thay đổi có sẵn trong các phiên bản đã cài đặt của WordPress. Đưa chuột đến biểu tượng WordPress trên toolbar sẽ tiết lộ một menu phụ của các liên kết đến WordPress.org, tài liệu hỗ trợ WordPress và các diễn đàn.

Sau logo của WordPress, mục tiếp theo thường là một liên kết với tiêu đề của trang web như văn bản anchor và một biểu tượng home trước nó. Vị trí mục tiêu của liên kết này được thiết lập đến front-end của trang web khi nó được nhìn từ một màn hình quản trị. Khi được nhìn từ front-end của một trang web, liên kết này hiển thị một menu phụ với các liên kết đến các phần khác nhau ví dụ như Dashboard, Themes, menu, vv

Toolbar cũng cho thấy một liên kết đến các bình luận được đại diện bởi một biểu tượng bong bóng. Khi có những bình luận đang chờ phê duyệt, WordPress sẽ hiển thị số lượng bình luận chờ phê duyệt.

Một tính năng của toolbar là để hiển thị một biểu tượng Cập nhật khi có bản cập nhật cho WordPress, các theme WordPress hoặc một Plugin đã sẵn sàng.

Chia sẻ lên: