Thuật Ngữ: Tools

Tools là gì?

Tools là một tab menu trong WordPress admin sidebar. Nó chứa các công cụ để thực hiện một số nhiệm vụ quản lý không thường xuyên. Với tất cài đặt của WordPress luôn có ba lựa chọn.

admintoolsĐầu tiên là “Available Tools”. Trong phần này có một bookmarklet được gọi là Press this cho phép đăng và xuất bản nhanh chóng bằng cách sử dụng một nút browser favorite. Ngay bên dưới đó là một script chuyển đổi các category thành các tag, nó sẽ đưa bạn đến màn hình Tools Import.

Nếu bạn nhìn lại các menu thả xuống tools thì bạn sẽ thấy các tab Export và Import ngay bên dưới tab Available Tools.
Các export tools và import tool cho phép WordPress nhập khẩu và xuất khẩu dữ liệu đến và đi từ các hệ thống quản lý nội dung khác. Các import tools có chứa các script để nhập dữ liệu từ hệ thống quản trị nội dung khác vào WordPress. Nếu bạn có một trang web trên Blogger, Movable Type, hoặc thậm chí một trang web WordPress thì bạn có thể cài đặt bất kỳ script nào mà bạn cần trên trang này. Các code này sẽ cho phép bạn nhập nội dung của bạn từ bất cứ hệ thống quản lý nội dung nào mà bạn chỉ định. Như đã đề cập trước đó, các script khác, bạn sẽ tìm thấy trên trang này là script chuyển đổi các category thành các tag ( categories to tags converter).

manageimportCác export tools cho phép người dùng xuất dữ liệu WordPress trong định dạng XML mà sau này có thể được nhập khẩu vào cài đặt WordPress khác. Định dạng này được gọi là một WordPress eXtended RSS hoặc WXR file. Nó sẽ chứa tất cả các bài viết, bình luận, lĩnh vực tùy chỉnh, category, và các tag. Xuất nội dung của bạn là một cách hữu ích để sao lưu trang web WordPress của bạn.

Chia sẻ lên: