Thuật Ngữ: Update

Update là gì?

WordPress tự động kiểm tra các bản cập nhật trên lõi WordPress cũng như các plugin và theme được cài đặt. WordPress làm nổi bật các cập nhật có sẵn trong menu Dashboard »Updates.
Notifications for Updates trong WordPress

 

wordpress-updates-1

Từ đó người quản trị có thể cài đặt và nâng cấp lõi WordPress cũng như cập nhật các plugin và theme cần cập nhật.
WordPress có thể không có khả năng kiểm tra cập nhật cho một số plugin và theme mà đã được tải về từ các trang web của bên thứ ba. Trong trường hợp đó, nó sẽ không hiển thị bất kỳ bản cập nhật đã có sẵn cho chúng.

Nếu bạn có các plugin và các theme được cài đặt từ các nguồn bên thứ ba thì bạn sẽ phải tự cập nhật chúng bằng cách đi đến và tải về phiên bản mới hơn từ các nguồn của chúng.
Sau đó sẽ là cần thiết sử dụng FTP để tải lên các plugin mới vào thư mục Plugin của trang web của bạn và thay thế các tập tin Plugin cũ.
Về cơ bản bất cứ điều gì mà được tải về từ WordPress.org sẽ có các tùy chọn nâng cấp tự động tích hợp.

Các nhà phát triển thương mại đáng được tin cậy như StudioPress, Gravity Forms, iThemes, và những người khác cũng cung cấp thông tin cập nhật tự động từ bên trong bảng điều khiển.

Update cho phép WordPress thông báo tới người dùng khi một phiên bản mới của WordPress, plugin, hoặc các theme đã có sẵn. Chúng tôi rất khuyến khích bạn giữ WordPress của bạn cập nhật và cài đặt phiên bản mới ngay khi chúng có.

Hầu hết các phiên bản mới này chứa các bản vá lỗi bảo mật để bảo vệ các trang web WordPress từ các cuộc tấn công độc hại. Nếu bạn không cập nhật lên phiên bản mới nhất, thì bạn đang tự tạo cho mình một nguy cơ bảo mật lớn hơn nhiều.

Chia sẻ lên: