Thuật Ngữ: User Role

User role là gì?

Một vai trò người dùng ( user role) xác định quyền truy cập cho người dùng thực hiện một nhóm các nhiệm vụ. Trong một thiết lập WordPress mặc định có một số vai trò được xác định trước với một bộ  các quyề định sẵn. Những vai trò này là Super Admin, Administrator, Editor, Author, Contributor và Subscriber. Mỗi vai trò có một số lượng nhất định các nhiệm vụ đề ra, nó được cho phép thực hiện được gọi là “capabilities” ( các khả năng). Có rất nhiều khả năng bao gồm “moderate_comments”, “publish_posts”, và “edit_users”. Mặc dù mỗi vai trò có một bộ khả năng được xác định trước, nhưng những khả năng mới vẫn có thể được thêm vào và lấy ra khỏi mỗi vai trò. Vai trò người dùng rất tiện dụng đối với các trang web WordPress đa tác giả.

Theo như các vai trò mặc định được đề cập tới thì vai trò  Super Admin có mức độ quyền truy cập cao nhất trong khi các subscriber lại có ít nhất. Vai trò subscriber chỉ cho phép người sử dụng đọc các bài viết mà không được viết bất cứ điều gì. Contributor có thể viết bài nhưng không được xuất bản chúng. Vai trò Author có thể viết và đăng các bài viết của mình trong khi các Editor có thể làm tương tự cho bài viết của mình cũng như của những người khác. Các Administrator có quyền truy cập vào tất cả các tính năng quản trị trong một trang web duy nhất và Super Admin có quyền truy cập vào toàn bộ mạng nếu nó tồn tại.

Những vai trò hoàn toàn mới cũng có thể được thêm vào và loại bỏ bằng cách sử dụng các plugin. Điều này cho phép người quản trị trang web cỏ thể quản lý những người có thể xuất bản và biên tập bài viết, tạo trang, quản lý plugin, duyệt nhận xét, quản lý người dùng khác, xác định các liên kết, quản lý chủ đề, và nhiều hơn nữa.

Hạn chế khả năng của các vai trò khác nhau cho phép các quản trị viên trang web WordPress có người dùng khác tham gia trên trang web của họ. Các vai trò người sử dụng làm cho cho các trang web WordPress có thể  có nhiều tác giả và hàng ngàn người sử dụng đã đăng ký. Sự linh hoạt này đã chuyển WordPress từ một nền tảng xuất bản blog đơn giản thành một nền tảng cộng đồng có khả năng cung cấp sức mạnh thành viên trang web, các ấn phẩm trực tuyến lớn, và các loại khác của các trang web đó thường sẽ đòi hỏi rất nhiều người sử dụng.

Chia sẻ lên: