Làm Thế Nào Vô Hiệu Hóa Tìm Kiếm Trong WordPress

Khi sử dụng WordPress như một CMS, đôi khi các tính năng tìm kiếm trở nên không cần thiết. Nếu bạn đã muốn vô hiệu hóa tìm kiếm, thì chúng tôi sẽ chỉ cho bạn qua bài viết này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để vô hiệu hóa tìm kiếm trong WordPress.

Vô hiệu hóa tìm kiếm trong wordpress

vô hiệu hóa tìm kiếm

Mở file functions.php của theme và thêm các mã sau đây:

function fb_filter_query( $query, $error = true ) {

if ( is_search() ) {
$query->is_search = false;
$query->query_vars[s] = false;
$query->query[s] = false;

// to error
if ( $error == true )
$query->is_404 = true;
}
}

add_action( 'parse_query', 'fb_filter_query' );
add_filter( 'get_search_form', create_function( '$a', "return null;" ) );

Lưu ý: nếu bạn đặt $error đúng, thì người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang 404 (404.php của chủ đề phải tồn tại). Nếu bạn thiết lập sai, thì người dùng vẫn ở trang mà họ đã cố gắng để tìm kiếm. Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết vô hiệu hóa json rest api wordpress.

Chia sẻ lên:
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
View all comments