Thuật Ngữ: Web server

Thuật Ngữ: Web server

Tự hỏi thế quái nào là một web server? Vâng một web server giống như một chủ nhà hàng. Khi bạn đến một nhà hàng, các chủ nhà chào đón bạn, kiểm tra các thông tin đặt phòng của bạn và đưa bạn đến bàn của bạn. Tương tự như các máy chủ hàng, web sererver kiểm tra cho các trang web rằng bạn đã yêu cầu và lấy nó vì niềm vui của bạn. Tuy nhiên, một web server không chỉ là chủ của bạn mà còn là phục vụ của bạn. Một khi nó đã tìm thấy các trang web mà bạn yêu cầu, nó cũng sẽ phục vụ bạn các trang web. Một web server như Apache, cũng giống như Maitre D ‘của nhà hàng. Nó xử lý thông tin liên lạc của bạn với các trang web (nhà bếp), xử lý yêu cầu của bạn, đảm bảo rằng các nhân viên khác (mô-đun) đã sẵn sàng để phục vụ bạn. Đó cũng chính là chàng chạy bàn, vì nó dọn sạch các bảng (bộ nhớ, bộ nhớ cache, mô-đun) và xóa chúng cho các khách hàng mới.

Vì vậy, về cơ bản là một web server là một phần mềm nhận yêu cầu truy cập vào một trang web của bạn. Nó chạy một vài kiểm tra an ninh theo yêu cầu HTTP của bạn và đưa bạn đến các trang web. Tùy thuộc vào các trang mà bạn yêu cầu, trang này có thể yêu cầu server chạy một vài mô-đun mở rộng trong khi tạo ra các tài liệu để phục vụ bạn. Sau đó nó sẽ phục vụ bạn những tài liệu bạn yêu cầu. Khá là tuyệt vời phải không.

Chia sẻ lên: