WooCommerce: Thêm số lượng hàng còn vào trang giỏ hàng

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm số lượng hàng còn trong kho vào từng sản phẩm trong trang giỏ hàng.

Mục đích của việc làm này để gia tăng việc ra quyết định mua hàng, khi họ thấy sản phẩm trong kho không còn nhiều nữa.

Lưu ý: Bạn cần phải bật tính năng quản lý kho hàng trong từng sản phẩm, và nếu sản phẩm cho phép đặt hàng trước, bạn nhất định phải chọn “cho phép, nhưng phải thông báo với khách hàng” thì tính năng này mới động.

add_action( 'woocommerce_after_cart_item_name', 'dieuhau_stock_and_backorder_cart_item_title', 9999, 2 );

function dieuhau_stock_and_backorder_cart_item_title( $cart_item, $cart_item_key ) {
$product = $cart_item['data'];
if ( $product->backorders_require_notification() && $product->is_on_backorder( $cart_item['quantity'] ) ) return;
echo wc_get_stock_html( $product );
}

Hay F5 lại trang giỏ và xem thành quả như bên dưới:

Thêm đoạn code trên vào đâu?

Bạn có thể thêm đoạn code PHP trên vào cuối cùng của file functions.php của child theme (trước ký tự “?>” nếu có). Về CSS, bạn có thể thay đổi trong file custom.css của child theme. Trước khi thay đổi, hãy đảm bảo rằng bạn biết mình đang làm gì, vì việc thay đổi này có thể gây lỗi hoặc chết website. Nếu bạn cần thêm hướng dẫn, bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới hoặc xem thêm các hướng dẫn khác trên dieuhau.com.

Đoạn code trên vẫn còn hoạt động?

Xin hãy để lại bình luận bên dưới nếu đoạn code trên hoạt động như mong đợi với bạn. Mình luôn sẵn sàng cập nhật, chỉnh sửa nếu đoạn code không làm việc với các phiên bản mới của WordPress và WooCommerce.
Chia sẻ lên:
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình Luận
Inline Feedbacks
View all comments